Hjem

VELKOMMEN TIL NAKKEVANNET GRUNNEIERLAGS NETTSIDER

FISKESESONGEN 2018

 

STARTET: Mandag 15. Januar 2018 → STOPP: Søndag 2. September 2018

 

Fiskekort selges hos JOKER Sjursnes og Pyramiden Sport Tromsdalen

samt tidvis (når salgsplakat er satt opp) på utvalgte steder langs Sjursnesveien utenom åpningstiden til disse 2 salgsstedene.

 

Sesongkort: Kr 600,- Døgnkort: Kr:100,-

 

Gyldig fiskekort gir kun rett til å fiske med 1 stang (isfiske: 2 snører hvorav 1 er passivt), dvs bruk av andre redskap (eks. garn, oter, ruse) er forbudt.

Det er kun tillatt å fiske med flue, mark, maggot eller sluk. Kun ett oppheng er tillatt.

Fiskekortet skal forevises på forlangende av oppsyn eller grunneier som viser legitimasjon.

Kun grunneiere (m/årsmøte-godkjente representanter) har lov til å fiske fra båt, kano etc.

Fiskekortkjøpere godtar å ikke bruke båt, kano etc i forbindelse med transport for fiske.

Dette er godkjent gjennom NJFF sin advokat og forankret i prinsippet om avtalefrihet.

Det er tillatt å ro/padle på vannet. Medbrakt båt, kano skal da være desinfisert. Kvittering for utført desinfisering medbringes.

Det er ikke tillatt å fiske fra elveosen i sør og ned til 1ste foss i Vasselva.

 

Vis naturvett: Ta med søppel og fiskeavfall hjem. Forlat fiskeplass / bålplass slik du

ønsker å finne den ved neste besøk. Ta vare på skog og mark. Ved isfiske må bålrester fjernes fra isen.

 

Innrapportert fangst er med i trekningen av et sesongkort for 2018. Fangst kan meldes ved å legge fiskekortet i

en av de 4 postkassene (fra naustet i sør-enden og til snuplassen på nordenden)

på www.nakkevannet.net eller

på mail til nakkevatnet.grunneierlag@gmail.com (husk kort nr.)

 

NOTE:

Fishing cards are needed for fishing. They ar sold at JOKER Sjursnes and Pyramiden Sport Tromsdalen.

Those who buy fishing card accept not to use boat, canoe etc for transportation during fishing.

Only owners of land with fishing rights in Nakkevatnet have permission to fish from boat, canoe etc

SEASON STARTS January 15th 2018 and ENDS: September 2nd 2018

 

Fiskervennlig hilsen fra

Styret i Nakkevatnet Grunneierlag

v/leder: Gerd H. Pedersen (Tromsø).

Telefon: 416 92 302

E-mail: nakkevatnet.grunneierlag@gmail.com

 

 

 

Copyright NAKKEVANNET GRUNNEIERLAG © All Rights Reserved